Nieuw project: Weleveld Tubbergen

Op Vrijdag 10 Maart 2022 is de verkoop van Plan Weleveld van start gegaan. 

Inmiddels zijn we begonnen met het bouwrijp maken en wordt binnenkort alle nutsvoorzieningen aangebracht. 
Voor meer informatie kunt u terecht op : Weleveld - nieuwbouwproject Weleveld in Tubbergen (weleveld-tubbergen.nl)
Share our website